Własność intelektualna daje bardzo szerokie uprawnienia autorowi

Wypadku wystarczy jedynie

Pewnie nie od dzisiaj jest oczywiste, iż mózg ludzki jest w stanie zostać niezwykle produktywny oraz dodatkowo twórczy. W powiązaniu z tym, prawie każdy podczas pracy artystycznej, naukowej, albo wynalazczej może wymyślić coś oryginalnego i ponadprzeciętnie charakterystycznego. W takiej sytuacji wystarczy jedynie przedstawić światu osiągnięcie, a to mimo przeważnie niematerialnego charakteru stanie się prawnie chronione. Własność intelektualna jest pojęciem, które funkcjonuje na Ziemi właściwie od przynajmniej kilkudziesięciu lat. W powiązaniu z tym zapisy o nim można znaleźć w wybitnie niejednego aktach prawnych krajowych oraz dodatkowo zagranicznych. Kiedy rozchodzi się o rynek rodzimy, to przykładami z dużą pewnością mają szansę zostać takie zbiory przepisów, jak ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawa o ochronie baz danych, ustawodawstwo własności fabrycznej, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz dodatkowo ustawodawstwo spadkowe. Niewątpliwie to nadal nie koniec zbiorów prawnych, w jakich pojawiają się dobra niematerialne. Możemy się zastanawiać, które prawa przysługują ludziom z tytułu posiadania własności intelektualnej. W pierwotnym rzędzie będą to autorskie prawa osobiste. W ich głos każdemu autorowi należy się bezwzględne uprawnienie do podpisania dzieła swoim imieniem i nazwiskiem też pseudonimem. Co więcej, ustawodawstwo to jest niezbywalne również w żaden sposób nie może zostać sprzedane. Kiedy rozchodzi się o łamanie tego bloku uprawnień twórcy, to określa się ono plagiat i bywa ścigane karnie w naszym kraju. Nowym zbiorem uprawnień są autorskie prawa majątkowe. W tej sytuacji znaczą one, iż twórca ma niezwykłą dowolność w majątkowym wykorzystywaniu dzieła. Jeśli ma wyłącznie takie życzenie, może udostępnić spersonalizowane osiągnięcie całkowicie nieodpłatnie. Istnieje dodatkowo perspektywę sprzedaży licencji. Na ich podstawie uprawnienie do użytku majątkowego przejdzie na odmienne podmioty. Licencja ta zawiera nie wyłącznie sumę transakcji, ale również uszczegóławia okres trwania alternatywy posługiwania dzieła a również jej szczegółowy zakres. Znaczy to circa tyle,, iż możemy zawrzeć dwie, oddzielne licencje na wykorzystanie utworu w druku i internecie.